Nova taxa turística

 

Cal tenir en compte la nova taxa turística per als majors de 16 anys no inclosa en els preus.

0,50€/nit